CLASSE SOLDIER INFO CLASSE GAMMA INFO CLASSE MUTANT CLASSE MAGIC CLASSE DIVITY CLASSE ARMOR ISCRIZIONE CLASSE SOLDIER ISCRIZIONE CLASSA GAMMA ISCRIZIONE CLASSE MUTANT ISCRIZIONE CLASSE MAGIC ISCRIZIONE CLASSE DIVINITY ISCRIZIONE CLASSE ARMOR